Armen Tekort wiki
Advertisement

Armoede: oorsprong


Als mensen er niet in slagen aansluiting te vinden bij de samenleving, dreigt er sociale uitsluiting. Het gaat dan om uiteenlopende basisdomeinen van het leven die buiten hun bereik vallen, om allerlei redenen: een minimaal inkomen, huisvesting, de arbeidsmarkt, sociaal leven, gezondheidszorg, onderwijs, rechtspraak, cultuur- en sportbeleving enz. Stuk voor stuk zijn dit grondrechten waar volgens onze Grondwet iedereen van moet kunnen genieten. Maar dat is in ons land voor een belangrijk aantal mensen nog niet het geval. De ene uitsluiting versterkt vaak de andere. Zo ontstaat er een web van uitsluitingen, waar in veel gevallen armoede het resultaat van is. Typisch voor armoede is dan ook dat de problematiek veel dimensies heeft, dat er diverse soorten armoede zijn en dat armoede heel uiteenlopende groepen van mensen treft. Behalve een individueel probleem is armoede daarom ook een sociaal en maatschappelijk probleem waar we met z’n allen bij betrokken zijn [1].

Armoede wordt vaak enkel en alleen verbonden met 'een tekort aan geld'. Dit is maar een stuk van de waarheid. In de meeste gevallen is armoede een ingewikkeld kluwen van oorzaken en gevolgen, waarbij je moeilijk kan zeggen 'daar ligt het nu aan', dat of die de schuld. Armoede is complex.


Er is geen vast begin in de kringloop van armoede. Mensen kunnen er via eender welke hoek in terecht komen. Vanuit welke in

Armoede begint met… armoede. Anders gezegd: in de complexe neerwaartse spiraal waarin mensen in armoede leven, spelen financies uiteraard een beslissende rol. De redenen waarom mensen over te weinig middelen beschikken voor een minimaal kwaliteitsvol leven en met tal van andere problemen te kampen krijgen, zijn uiteenlopend. De meest voorkomende oorzaken zijn (een combinatie van) tegenslagen als werkloosheid, echtscheiding, een fysieke of psychische ziekte, … Behalve een individueel probleem is armoede dan ook een maatschappelijke kwestie.valshoek (huisvesting, opleiding enz.) je ook kijkt, telkens zie je verschillende problemen opduiken. De kringloop van de armoede kan je vergelijken met dominoblokjes. Als er één omvalt, volgen ze allemaal [2].

Armoede begint met… armoede. Anders gezegd: in de complexe neerwaartse spiraal waarin mensen in armoede leven, spelen financies uiteraard een beslissende rol. De redenen waarom mensen over te weinig middelen beschikken voor een minimaal kwaliteitsvol leven en met tal van andere problemen te kampen krijgen, zijn uiteenlopend. De meest voorkomende oorzaken zijn (een combinatie van) tegenslagen als werkloosheid, echtscheiding, een fysieke of psychische ziekte, … Behalve een individueel probleem is armoede dan ook een maatschappelijke kwestie.


[1] http://www.prinsalbertfonds.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1822_ArmoedeEnSocialeUitsluitingInBelgie(1).pdf [2] http://www.armoede.org/

Advertisement