Armen Tekort wiki
Advertisement

Empowerment: proces

Empowerment (Zie definitie ‘empowerment ’), kracht van waardigheid, heeft als doel om via empowerment kansarmen die op zoek zijn naar een beter leven en bereid zijn daar stapsgewijs inspanningen voor te doen in contact te brengen met ervaren kansrijken. Empowerment doelt een beweging te zijn van maatschappelijke verbetering gebaseerd op persoonlijke relatie tussen de kansrijke en de kansarme. Empowerment biedt de kansrijke de kans om zich te manifesteren als medestrijder tegen het onrecht van armoede in plaats van in een soort uitzaaiing van medelijden te blijven; de kans daadwerkelijk te integreren in zijn maatschappij. Ook om generatiearmoede op het terrein beter te kunnen bestrijden, moeten we inzetten op intensieve, persoonlijke begeleiding en ondersteuning van gezinnen in armoede. Dit levert de meest duurzame resultaten op.[1]

1. Ontdek de vlam

Sander De Kramer is ervan overtuigd dat in elke mens, hoe verlaten zijn huidig bestaan ook lijkt, toch een vlammetje van innerlijke kracht brandt.[2]

2. Wakker de vlam aan

De vlam wordt aangewakkerd door hoop, motivatie en positieve aanmoediging.

3. Voorzie een verbinding die waakt over de vlam

Via de sociale media komen de kansrijke en de kansarme in contact om samen die vlam gaande te houden.


Bronnen:


[1] Vera Van der Borght in het Vlaams Parlement 23 mei 2012

[2] Empowerment en Maatzorg Tine Van Regenmortel

Advertisement