Armen Tekort wiki
Advertisement

Kansarmoede: hindernissen


Kansarmoede werd door prof. Vranken omschreven als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. In tegenstelling tot armoede waarbij vooral het financiële tekort wordt benadrukt, heeft kansarmoede steeds betrekking op deprivatie op verschillende levensdomeinen.[1]

Enkele belangrijke hindernissen die de kansarme in de weg staan in het overwinnen van kansarmoede zijn:

 • Een vernietigde waardigheid
 • Een gevoel van sociale overbodigheid [2]
 • Generatiearmoede als vicieuze cirkel: Tenzij een externe ingreep de kansarmoede-spiraal binnen een kansarm gezin doorbreekt, is de kans erg groot dat de volgende generatie onvermijdelijk in dezelfde val blijft hangen.
  • Dit bedreigt de psychische weerbaarheid. Zo verhoogt het o.a. de kwetsbaarheid voor psychische stoornis en ziekte [3]
  • Kinderen geboren in armoede zijn biologisch fragieler, met prematuriteit, een laag geboortegewicht, etc. als gevolg.
  • In de sociale context worden kansarme kinderen vaker geconfronteerd met middelenmisbruik, mishandeling, psychische aandoeningen, …
  • Weinig psychologisch kapitaal heeft ook weer invloed innerlijke veerkracht [4] om telkens weer op te staan.
 • De kansarme heeft vaak geen mechanismen aangeleerd om zich te verzetten tegen zijn/haar onrechtvaardige situatie


Bronnen:


[1] Van Regenmortel, 1991; Vranken & Steenssens, 1996

[2] Tijd voor aanwezigheid, kritische reflecties bij de presentietheorie, Dirk Geldof en Kristel Driessens

[3] Dr J Corveleyn in “I need a dollar: over armoede en pyschose”

[4] Dr Greet Geenen In het begin was er amroede

Advertisement