Armen Tekort wiki
Advertisement

Kansarmoede: oorzaken

Sachs, 2005: Armoede in een globaal kader:

 • Belangrijk; het verschil tussen arme en rijke regio’s is niet ontstaan door een transfer van inkomen van het ene land naar het andere. Het is echter het gevolg van een gedifferentieerde toename in het inkomen (Sachs, 2005, p. 31).
 • Technologische innovatie is de sleutel voor duurzame economische groei (Sachs, 2005, p. 32)

Habets, 2008: Kansarmoede in een welvarende economie (NL)

 • Kansarmoede= gevolg van kapitalisatische maatschappij è vervreemding
 • Westerse samenleving: gedreven door redements-en prestatiekoorts (Habets, 2008, p. 36). “elke probleem kan opgelost worden”
 • Generatiearme gezinnen: de oorzaak ligt hier in het overdragen van de armoede over generaties heen. (Habets, 2008, p. 43)
 • Gebrekkige sociale voorzieningen die pas in de laatste plaats ter beschikkingn worden gesteld voor de armsten in de samenleving

Vrancken, 2002: Jaarboek omtrent armoede in Vlaanderen

 • Inkomens en schulden: Kansarmen bezitten zwakkere inkomensbronnen en een laag/ onregelmatig inkomen. Het concept schuld moeten we wel nuanceren. Iedereen heeft schuld. Kansarmen gebruiken deze schuld echter om te compenseren voor een gebrek aan inkomen. Dat maakt het problematisch.
  • Soorten schuld:
   • Overlevingsschulden (krediet uit noodzaak)
   • Aanpassingschulden (als gevolg van daling inkomen)
   • Compensatieschuld (voor extra’s)
   • Overbestedingsschuld (meer uitgeven dan je verdient)
   • Arbeid, wonen en ruimte (stijgende huurprijzen)
   • Gezondheidszorg: individueel risicogedrag

1. Uitgebreide informatie Sachs, 2005: Armoede in een globaal kader:

 • Moderne economische groei gaat hand in hand met:
  • Urbanisatie
   • Oorzaak 1: stijging agrarische productiviteit; minder boeren voor meer levensmiddelen.
   • Oorzaak 2: voordelen van het geürbaniseerde leven è de dienstensector!
  • Sociale beweeglijkheid (zeker voor vrouwen)
  • Familiale structuur (huwelijk, seksualiteit)
  • Algemene specialisatie

2. Expert informatie

Sachs, 2005: Armoede in een globaal kader:

 • Modern Economic Growth (Sachs, 2005, p. 27)

De correlatie tussen een demografische groei en het bbp valt weg vanaf 1800. De wereldpopulatie nam in de 19de eeuw enorm toe. Daarnaast groeit het inkomen per hoofd van de bevolking nog sterker. De groei van het inkomen per capita in de gegoede economieën van de wereld is exponentieel toegenomen over de afgelopen 180 jaar. Deze beschrijving van moderne economische groei is enkel van tel voor de economieën die een “Modern Economic Growth” meemaakten. Het is van belang dat we voor ogen houden dat een spectaculaire groeicurve geen recept voor succes is. De verenigde staten kende een relatief klein jaarlijks groeipercentage. Maar dat groei percentage zou over de komende jaren bijna vervijventwintigvoudigen. 

Bronnen:

Habets, J. (2008). Over zelfgemaakte drempels: een weg naar medemenselijkheid . Leeuwarden: Uitgeverij Elikser B.V.

Sachs, J. D. (2005). The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime. London: Penguin Books.

Advertisement