Armen Tekort wiki
Advertisement

Kansarmoede: oplossingen

Als weergegeven in encyclopedie: kansarmoede is een sociaaleconomische positie die gekenmerkt wordt door een achterstand op verschillende terreinen tegelijk zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en maatschappelijke participatie. Wat kansarmoede onderscheidt van armoede is het diepmenselijke uitzichtloze aspect en een deprivatie op verschillende levensdomeinen. Om dit op te lossen, is er nood aan een meer fundamentele en persoonlijke aanpak dan bij armoede an sich. Deze oplossingen moeten bijgevolg overtuigend zijn. Het gaat erom om op lange termijn kansarmen terug de overtuiging, gedrevenheid en zelfzekerheid (terug) te geven die ze nodig hebben om ten volle te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Aangezien er al veel oplossingen gegeven zijn voor armoede op zich, wordt voor kansarmoede de oplossing van Empowerment gegeven. Een één op één –werking, versterking en ontwikkeling van elk individu zorgt ervoor dat voldoende aandacht besteed wordt aan zelfvertrouwen en ontplooiing. Van hieruit wordt dan een nieuwe veerkracht opgebouwd. Deze krachtontwikkeling moet verder gestimuleerd worden voor een maatschappelijke inbedding. 

Om kansarmoede op te lossen, is er nood aan externe hulp. Internet en sociale media dienen als verbindingsmiddel om kennis over te brengen en de kansarmen met de kansrijken te verbinden. 


Bronnen: 


Kansarmoede. (n.d.) In Encyclopedie. Gebruikt 18 februari 2013, van http://www.encyclo.nl/begrip/kansarmoede

De Wachter, Dirk. (2011). Border Line Times. Uitgeverij Lannoo Campus

Habets, John. (2008). Over zelfgemaakte drempels. Leeuwarden: Uitgeverij Elikser B.V.

Sachs, J. (2005). The end of poverty. How we can make it happen in our lifetime. England, London: Penguin Books.

Advertisement