Armen Tekort wiki
Advertisement

Presentie: definitie

In 2001 schreef de Nederlandse Prof. Dr. Andries Baart zijn theorie van de presentie. Prof. Baart spreekt over sociaal overbodigen. De doelgroep van het presentiewerk zijn deze sociaal overbodigen. Deze term verwijst naar twee zaken. Enerzijds verwijst overbodigheid naar de vaststelling dat een groot gedeelte van de samenleving deze mensen als overbodig beschouwt, anderzijds en belangrijker nog, verwijst de term naar het gevoel dat deze mensen hebben: ze voelen zich overbodig, ze hebben de indruk dat ze nergens bij horen, dat de wereld beter zou draaien zonder hen. Prof Baart geeft zelf de volgende definitie aan presentie:

Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.

Centraal in de presentietheorie staat dan ook het zich aandachtig betrekken op het leven van de doelgroep. De presentiewerkers gaan een relatie aan met hun doelpubliek waardoor zij te weten komen wat voor hen van belang is. In plaats van oplossingsgericht denken, staat hier eerder zingeving centraal.(Straathoekwerk, 2013) Kortom, er kunnen en willen en effectief zijn voor iemand. 


Bronnen:

Straathoekwerk. (2013, Maart 10). THEORIE VAN DE PRESENTIE (PROF. BAART). Opgehaald van Straathoekwerk:http://www.straathoekwerk.be/Straathoekwerk/Fundamenten/Presentie/tabid/493/Default.aspx

Advertisement